Алба Групс ЕООД

Alba Grups

За нас

Производител на розово масло, АЛБА ГРУПС ЕООД - БЪЛГАРИЯ


Алба Групс ЕООД е водещ производител на Розово масло в България, розова вода и други етерични масла. Нашата продукция е добре позната на местния и световния пазар. Алба Групс ЕООД е резултат от дългогодишен опит в областта на производството на висококачествени етерични култури и продукти.

Нашите продукти са уникална комбинация от традициите на местните розо-производители и най добрите международни практики в областа на отглеждането и производството на високо-качествено Розово масло.

Традиция, стил и качество са основните елементи от нашата философия.

Ние ги постигаме чрез:

• постоянна грижа и отговорност към състоянието на нашите насаждения;

• непрекъснат контрол и мониторинг на качеството на материалите и на крайния продукт;

• внимателно селектиране на най добрите розови цветове;

• непрекъснато технологично развитие и развойна дейност ; 

Нашите лавандулови полета

 

Нашите розови полета

 

 

Изследвания и Технологии:

Със министерски указ на 01 Март 1967 беше създаден Института по розата, етеричните масла и билките. Този институт е единствен по рода си в света, специализран в областа на етеричните култури и билки. Научните изследвания и иновациите протичат в четири насоки: производство на етерични масла и култури, тяхното многогодишно производство и използването им в Козметиката, Хранителните продукти и Тютюневата индустрия. Като водещ научен институт, Института по розата определя главните насоки за развитие в областта на производството на суровини за някои клонове на преработвателната индустрия.

Качествен контрол :

Ние упражняваме стриктен качествен контрол по вереме на производството на Розовото масло и брането на розовите цветове.

Допълнително, провеждаме изследвания на почвата и растенията на производствените площи и се стараем да усъвършенстваме технологията на отглеждане и преработка.

За да можем да гарантираме качеството на нашите продукти ние работим в тясно сътрудничество със специлизирани лаборатории към Института по розата, който анализира и сертифицира нашите продукти. Тези сертификати са гаранция за качеството на нашите продукти, добре познато на нашите клиенти по света.

Алба Групс ЕООД е сертифициран производител на етерични масла. Нашите етерични масла се използват за производството на висококачествени парфюми, хомеопатични лекарства, в козметични продукти за тялото.

Нашите натурални етерични масла и води са произведени от най-качествените цветове. Целият производствен процес , включително дестилацята, опаковането и транспортирането се извършва според разпоредбите на Европейския съюз. Нашите етерични масла покриват всички стандарти и изисквания за качество .Когато купувате етерични масла от Алба Групс ЕООД вие получавате продукти с отлично качество на приемлива цена.