Loading...
Конкрет

Розов конкрет
РОЗОВ КОНКРЕТ   От 1906г. в страната започва производството на розов конкрет чрез екстракция, чрез който метод се получава най-чистата продукция. Получава се чрез екстракция на свеж, незапарен цвят от българска маслодайна роза. Представлява оранжево червена восъко-подобна маса с характерен за розовия цвят аромат и съдържание на абсолю не по-малко от 60%. Съдържа и различни растителни восъци. Розовият конкрет има много разнообразен и богат състав - над 160 компонента. Доказано е, че произведеният чрез преработка на цветовете на Българската маслодайна роза конкрет е с... още